Express TV Galați

Denumirea, statutul juridic şi sediul social:

Coordonatele furnizorului de servicii mass-media, inclusiv adresa de poştă electronică sau a site-ului internet la care acesta poate fi contactat rapid, direct şi efectiv:

Numele reprezentantului legal şi structura acţionariatului până la nivel de persoană fizică şi juridică, asociat sau acţionar care deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot ale unei societăţi titulare de licenţă audiovizuală:

Numele persoanelor responsabile de conducerea societăţii comerciale şi ale celor care îşi asumă, în principal, responsabilitatea editorială:

Organismele de reglementare sau de supraveghere competente: CNA ( https://www.cna.ro/ ); ANCOM ( https://www.ancom.ro/ ). Codul Deotologic Unic